Павле Поповић


Професор Павле Поповић (1868–1939) предавао је на Филозофском факултету у Београду више од тридесет година (1904–1938). У српској научној и културној средини био је један од најутицајнијих професора београдског филолошког круга. Био је уредник „Српског књижевног гласника“ (1905–1906), оснивач Друштва за српски језик и књижевност (1910), оснивач часописа „Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор“ (1921), председник „Српске књижевне задруге“ (1928–1937), ректор Београдског универзитета (1924–1928).


Књиге: