Петар Вучковић


Др Петар Вучковић рођен је у Београду 1937. године, где се школовао. Радио је у Институту за стране језике у Београду од 1961. до 2003. године. Објавио је већи број радова из лингвистике (теоријске и примењене). Коаутор је енглеско-српског / српско-енглеског речника ЕССЕ. Аутор је следећих књига: Проучавање падежа у генеративној граматици, Београд, 1975; Огледи из семантике и прагматике, Београд, 1995; Огледи из когнитивне лингвистике, Београд, 2006; Значење и пажња, Београд, 2014; Лингвистика као интердисциплина, Београд, 2017; Језик и утеловљеност, Београд, 2018.


Књиге: