Бошко Телебаковић


Место и година рођења: Београд, 1948.

Образовање:

Докторат (1985, Факултет политичких наука)
Магистратура (1980, Факултет политичких наука)
Факултетска диплома (1973, Филозофски факултет, Група за филозофију)


Предмет на којима је ангажован: филозофија


Предавачке активности у другим институцијама у земљи и иностранству:

1990: Пољопривредни факултет у Земуну
1993–1995: Учитељски факултет у Призрену
1994–1995: Филозофски факултет у Новом СадуОбласти научног интересовања:

историја филозофије,
филозофија политике,
филозофија друштва,
филозофија религије,
филозофска антропологија, етика, естетика.Најважније објављене књиге:

Негација и слобода, Београд, 1988.
Револуција и ултимум,  Београд, 1990.
Разум и срећа, Београд, 1993.
Увод у филозофију, Београд, 2001, 2004.
Античка филозофија I, Београд, 2002.
Античка филозофија II, Београд, 2003.
Филозофија политике
, Београд, 2004.
Средњевековна филозофија, Београд, 2006.
Приступи уметности, Београд, 2009.
Сажета историја филозофије I, Београд, 2010.

Филозофија политике I. Човек и слобода, Београд, 2012.

Преглед схватања политике, Београд, 2012. и 2013.

Студије о Блоху, Адорну и Маркузеу, Београд, 2014.

Преглед схватања политике, Београд, 2015;

Филозофија политике II. Моћ и морал, Београд, 2015.


Књиге: