Татјана Р. Мрвић


Татјана Р. Мрвић рођена је у Београду где је завршила Економски факултет (смер Банкарство) 1986. године и последипломске студије (смер Монетарна економија и банкарство) 1989. године, када је стекла звање магистра економских наука. Звање доктора економских наука стекла 2012. године на Факултету за банкарство, осигурање и финансије „Београдска банкарска академија” у Београду, одбраном докторског рада на тему „Рејтинг систем као фактор стабилног развоја финансијског тржишта у Србији”.

 

Највећи део свог радног искуства стекла је радећи на финансијском тржишту у оквиру берзанских посредника, почевши од 1996. године у оквиру брокерске куће „М&В investments,” Нови Сад, затим „Mediolanum invest”, Београд, закључно са радом у брокерско дилерским друштву „Meridian invest” Београд, које је функционисало у саставу „Credit Agricole” групације из Париза. Тренутно је запослена у Београдској пословној школи високој школи струковних студија у Београду.

 

Научним радом бавила се кроз израду пројеката у сарадњи са Институтом економских наука из Београда, Институтом за економику и финансије, Београд; сарадњу са Факултетом организационих наука из Београда (на специјалистичким студијама француске школе „École centrale“ Париз); сарадњу и коауторски рад у књигама „Фискална политика и инвестиције,“ „Новац инвестиције и инфлација,“ „Финансијска тржишта и институције“. У домаћим и страним часописима објавила је више научних радова из економије и финансија са којима је учествовала на међународним и домаћим симпозијумима и стручним скуповима.


Књиге: