Злата Живадиновић


Злата Живадиновић рођена је 12. 3. 1935. у Бачини код Варварина. До 1965. живела и радила у Србији, а од 1965. живи у Паризу.

Објавила књиге:

О јагодама и страху, Београд 1998;

О љубави и вину, Београд, 2000;

Шум пролазности, Београд, 2001;

Неизговорена реч, Београд, 2002;

Неосвећена љубав, Београд, 2005;

Фалинка и ја, Београд, 2006;

Парижанин, Београд, 2007;

Србијанка, Београд, 2008;

Човекова коб, Београд, 2009;

Париске ванвремене приче, Београд, 2011;

Српкиња у Паризу, Београд, 2012;

Усидрена на броду, Београд, 2013.

Члан је Удружења књижевника Србије.


Књиге: