Бојан Арбутина


Бојан Арбутина рођен је 1977. године у Београду. Основну школу и прве три године гимназије похађао је у Подравској Слатини и Глини, у Хрватској, а завршну годину у X београдској гимназији, где је матурирао. Две године студирао је на Грађевинском факултету у Београду. Студије астрофизике на Математичком факултету у Београду уписао је школске 1998/99. године и дипломирао 2003. Последипломске студије астрофизике уписао је, по одслужењу војног рока, школске 2004/05. године и истовремено се запослио на Астрономској опсерваторији у Београду. Магистрирао је 2005. године. Његова магистарска теза награђена је Наградом града Београда за стваралаштво младих у области науке. Докторску дисертацију одбранио је 2009. године. Тренутно је у звању доцента на Катедри за астрономију Математичког факултета Универзитета у Београду. Учествовао је на неколико конференција и објавио више научних радова, већину у водећим међународним часописима. „Glineni vojnik” је његово прво књижевно дело.


Књиге: