Радивоје Кулић


Рођен у Фочи, 15. 11. 1946. године.
Основну и Учитељску школу завршио у Фочи. Дипломирао на Филозофском факултету у Приштини (1969), магистрирао на Филозофском факултету у Београду (1977), а докторску  дисертацију одбранио на Филозофском факултету у Приштини (1983). Биран у сва наставничка звања професора педагогије на Филозофском факултету у Приштини, где је био и декан. Тренутно је декан и професор педагогије на Учитељском факултету у Призрену, са седиштем у Лепосавићу.


Књиге: