Мироје Вуковић


Мироје Вуковић рођен је у Бријегу, Шћепан Поље, у Пиви, 3. новембра 1946. Завршио је Филозофски факултет у Сарајеву, група југословенске књижевности и српскохрватски језик. Живи и ради у Подгорици.

 

Објавио је збирке песама Трагања и Незвани гост, збирке приповедака Рам за причу о Јакову и Друго лице ствари, романе Ја-Тара, Алуге и Енглеска посла, монографију Тара у слици и ријечи и студију Лирско у Лучи микрокозма.


Књиге: