Јован Н. Ивановић


Јован Н. Ивановић (Доњи Чаглић, код Пакраца, 1941), магистар филолошких наука; пише и објављује поезију, критике, есеје, књижевне огледе, бави се и библиографијом. Објавио је збирке песама: Ласте све даље (1986), Озимље свете ми горе (1994), Кормилар празног брода (2008); песму полиптихон Мој отац није и јесте жив (1992, 1998, 2000); књигу књижевних огледа и разматрања Овидљавања (1996, 1998); студије: Пјесничко дјело Владимира Поповића (2000), Поетичко и поезија у Селимовићевој „Тврђави" (2001) и Малапарте Владимира Поповића (2003); библиографију о Петру Кочићу (Сабрана дјела Петра Кочића, 2002, књ. IV), хрестоматију Петар Кочић у паралелама (2002), хрестоматију Приређивање Кочића – Обмане и промашаји (2010), антологију песама Отац мој  (2011).

Живи и ствара у Београду.


Књиге: