Сабрана дела Бошка Ломовића

Додати у корпу

Цена: 15000 дин.

Сабрана дела Бошка Ломовића објављена су у осам књига, на 3.500 страница. Садрже песме и приповетке за децу и одрасле, роман-трилогију „Кажа о Магзиту“, седам романа за децу и младе, књижевну критику, есеје, полемике, ...

Опширније...


Лица и образине

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

Др Мићо Цвијетић је провео петнаест година на дужности главног и одговорног уредника Књижевних новина (2005–2020). У књизи Лица и образине пише о своме уредничком раду и о приликама и околностима које су пратиле ...

Опширније...


Буњин село

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

„Ова при­ча је, за­пра­во, при­ча о љу­ди­ма ко­ји су осу­ђе­ни да бу­ду упра­во то: обич­ни љу­ди. Чак и ка­да уцве­та на­да у жи­во­ту, као у овој при­чи, тра­гич­ни ју­нак до­спе­ва ...

Опширније...


Лилитин скок – Прыжок Лилит

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

„Да, реч је о пе­сни­ку ко­ји је у ру­ка­ма, по­ред пе­ра, др­жао и амо­ро­ву стре­лу. Ве­ли­чао је Же­ну, кла­њао се љу­бав­ним треп­та­ји­ма, одр­жа­вао ва­тру стра­сти. Же­на ...

Опширније...


Важно је бити тужан

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

„Кад узме оловку у руке, она је поново дјевојчица која плаче иза млина, скривајући се у високој трави, да је мама и тата никад не нађу. Она поново види сваког другара из разреда, види учитељицу Љубицу и осјећа мирис укусних ...

Опширније...


Збег – роман о времену око Другог српског војевања у седам слика

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

„Живописан роман који дочарава део српске историје. Роман је ношен извесним поетским ритмом, чија напетост достиже трагички врхунац у претпоследњој слици са скоком са стене триста невиних девојака у набујалу и мутну ...

Опширније...