Filozofija i politika: globalizovanje, evropeizovanje, balkanizovanje

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

У поглављу „Приступи филозофији“ аутор разматра интересовање филозофије за људе и њихове животе, што имплицира и размишљање о политици као неизбежном модусу организовања људских односа. Поглавље „Муке с политиком“ ...

Опширније...


Кроз живот

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

Без претензија да буде судија своме времену, Живорад Симић у књизи „Кроз живот“ сумира властита животна и духовна искуства. Из густине минулих догађаја издваја битне тренутке и упечатљиве ситуације, описује прилике ...

Опширније...


Вилма

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

„Из­гле­да је аутор бли­ско ве­зан за де­та­ље и це­ло­куп­ну сто­ри­ју ро­ма­на, па му са­мим тим да­је кроз ро­ман пре­по­зна­тљив књи­жев­ни и ду­хов­ни пе­чат. Ро­ман ...

Опширније...


Приче

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

Тања Прокопљевић, у својим тематски разноликим приповеткама, које срећно обједињује уверљивoм приповедачком имагинацијом, представља се читаоцима као модеран, ерудитни приповедач.   Лепота њеног приповедања ...

Опширније...


Сабрана дела Бошка Ломовића

Додати у корпу

Цена: 15000 дин.

Сабрана дела Бошка Ломовића објављена су у осам књига, на 3.500 страница. Садрже песме и приповетке за децу и одрасле, роман-трилогију „Кажа о Магзиту“, седам романа за децу и младе, књижевну критику, есеје, полемике, ...

Опширније...


Буњин село

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

„Ова при­ча је, за­пра­во, при­ча о љу­ди­ма ко­ји су осу­ђе­ни да бу­ду упра­во то: обич­ни љу­ди. Чак и ка­да уцве­та на­да у жи­во­ту, као у овој при­чи, тра­гич­ни ју­нак до­спе­ва ...

Опширније...